Drotárova cesta | Facta Non Verba

(0) Suma: 0.00

16.00

Ladislav Fapšo, PhDr. Marián Mrva: Drotárova cesta (Drotár Húserík)

r. 2010

Katalógové číslo: 2010-002 Kategórie:

Popis

Drotárova cesta od autorov Ladislava Fapša a Mariána Mrvu je opäť postavená na štúdiu dobových prameňov a štúdiu originálne zachovaných drotárskych produktov a náradia. Monografia Drotárova cesta vkladá pre lepšiu názornosť nové fakty a informácie do rámca už známych skutočností. Autori sa vyvarovali i zabehaných stereotypov v tejto oblasti, ako je popisovanie už notoricky známych osobností a dejov, a venujú sa „neznámym“ osobám a ich životu a práci. Na rozdiel od predošlých autorov presne lokalizujú i miesta pôsobenia slovenských drotárov v Chorvátsku. Držia sa prísne pramennej základne. Ani pri vzťahoch v rámci rodín, kde kontaktovali žijúcich potomkov, nezostáva len pri jednoduchom rozhovore, ale fakty konfrontujú s rodinnými archívmi a dobovou fotodokumentáciou. Celkovo môžeme povedať, že publikácia je v mnohých smeroch, napr. v typológii náradia a v sortimentu výrobkov, objavná. Je to vôbec prvý komplexný popis drotárskeho náradia a čiastočne i používaného názvoslovia. Umožnil to objav dielne, v ktorej bolo vidieť na zachovaných predmetoch prerod klasického sortimentu drotára do dielenského spracovania k zložitejšiemu sortimentu cez náročnejšiu plechárčinu so zakončením v klasickom klampiarstve. Sortiment výrobkov sa zachoval z každého obdobia.

Obsah – publikácia začína úvodným slovom, pokračuje prvou kapitolou, ktorá predstavuje stručnú kompiláciu, respektíve sumár vedomostí o drotárstve a jeho dejinách. Odborný i laický čitateľ dostáva základný prehľad o remesle a jeho dejinách, bez toho by nebolo možné pochopiť ďalší obsah. Druhá kapitola sa venuje Veľkému Rovnému a predstavuje ho ako hlavné mesto svetového drotárstva, ukazuje život a prácu obyvateľov ako i stručné dejiny obce. Ďalšia kapitola opisuje emigráciu slovenských drotárov do zahraničia ako dôsledku presýtenosti miestneho trhu. V nasledujúcej časti sa publikácia začína zaoberať osudom rozvetvenej drotárskej rodiny Húseríkovcov, doposiaľ takmer neznámej a nepoznanej. Nasledujúca časť popisuje ich rodinné vzťahy a väzby. Vykresluje ich život doma na Slovensku. V ďalšej časti sa už sledujú osudy vysťahovalectva a hľadania nových miest pôsobenia. V záverečnej kapitole predstavujú nové pôsobisko drotárov, ale nie v Amerike, kam odchádzali, ale paradoxne v Chorvátsku, kde zostali. Detailne sa zachytáva novo zriadená dielňa i so širokým sortimentom drotárskych výrobkov.