O NÁS | Facta Non Verba

factanonverba

HISTÓRIA ŽILINY

Mesto Žilina má za sebou bohatú históriu. V roku 2008 si pripomenulo 800 rokov od prvej písomnej zmienky, ktorá lokalitu dnešného mesta označovala latinským termínom Terra de Selinan. Prvýkrát sa ako mesto spomína do roku 1312. Dejiny mesta sú veľmi pestré, ale treba povedať, že medzi najvýznamnejšie medzníky patrilo napríklad vydanie Privilégia Pro Slavis, ktorým miestni Slováci získali rovnocenné zastúpenie v mestskej rade, alebo prijatie Magdeburského práva, ktoré našlo svoj odraz v slávnej Žilinskej knihe.

HISTÓRIA ŽILINY

Drotárstvo je fenomén, ktorý našiel na Slovensku významný ohlas. Má za sebou viac ako tristoročnú históriu a jeho prirodzeným centrom bola obec Veľké Rovné. Odtiaľ pochádzalo i najviac drotárov, a to i napriek tomu, že administratívnym zásahom sa časť katastra obce priradila i s drotármi k obci Vysoká nad Kysucou. Často sa preto mylne niektorí drotári uvádzajú ako občania Vysokej. Hornaté oblasti severozápadného Slovenska boli základňou drotárov, ktorí sa odtiaľto rozšírili do takmer celého sveta.